Firma IGM Srl została założona w 1992 roku i jest jedną z pierwszych firm działających lokalnie, które zajmują się projektowaniem, prototypowaniem, industrializacją i produkcją urządzeń elektromechanicznych i elektronicznych. Obecnie IGM Srl jest producentem i integratorem systemów, który występuje w roli dostawcy lub partnera w procesie poszukiwania odpowiednich rozwiązań o certyfikowanej jakości, stworzonych zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

Po stworzeniu produktów następują pierwsze etapy produkcji, a po nich obsługa posprzedażowa, dzięki czemu możliwe staje się zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na rozszerzony zakres dostaw, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności oferty produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zapewnieniu obecności na całym terytorium kraju i Europy.

Image module