Firma IGM posiada certyfikaty zgodne z normą UNI EN ISO 9001:2015, uzyskała kod konstruktora NATO i posiada strukturę biznesową odpowiednią do produkcji wyrobów z branży wojskowej oraz dysponuje personelem uprawnionym do przeprowadzania operacji zastrzeżonych.

Wszyscy pracownicy wyznaczeni do produkcji i kontroli jakości przechodzą stosowne szkolenia wewnętrzne, a ich kwalifikacje są okresowo kontrolowane i testowane. Ponadto pracownicy przeprowadzający proces lutowania miękkiego posiadają certyfikaty IPC.

Od 2013 roku firma IGM posługuje się się certyfikatem IRIS.

Image module